Ren je de hele dag rond om de bordjes draaiende te houden?

Lig je ‘s nachts vaak wakker omdat je:

dagelijkse realiteit meer lijden is dan leiden?

je vaak alleen voelt, misschien niet gesteund door jouw management?

to do-lijsten steeds langer en langer lijken te worden?

wel gesandwicht lijkt tussen de verwachtingen van je team en de verwachtingen/eisen van je directie?

brandjes blussen veel van je energie vreet?

team niet draait en slecht communiceert waardoor eilandjes en geroddel de sfeer verzieken?

Als leidinggevende of ondernemer zit je vaak in een eenzame rol. Je functie belemmert soms open dialoog want wat mag/kan je tegen wie zeggen? Bovendien draag je een grote verantwoordelijkheid. Als het fout gaat, zijn alle ogen op jou gericht. De druk om efficiënt te leiden kan groot zijn. Er wordt veel van je gevraagd terwijl je meestal beperkt bent in je opties om tot oplossingen te komen. Veel leiders hebben het gevoel dat hun veerkracht tot het uiterste wordt gedreven.

Mensen komen doorgaans terecht in een leidinggevende positie omwille van hun expertise, hun technische kennis en skills. Ze zijn excellent in wat ze doen. Echter een team leiden vereist een veerkrachtige mindset en specifieke leiderschaps- en communicatievaardigheden.

Across the bridge

InAcross the bridge” bouwen we de brug die je van hier naar daar brengt, van probleem naar oplossing. We werken face to face of online.

We verkennen waar je nu staat. Als startpunt gebruiken we DISC om inzicht te krijgen in je voorkeursgedrag en communicatiestijl, om je eigen sterktes en valkuilen te identificeren en om de mensen rondom jou beter te begrijpen. Het geeft je een zicht op jouw potentieel.

We bepalen ook je bestemming: wat is het gewenste resultaat dat je uit dit groeitraject wil halen? Waar wil je echt naartoe?

Meer innerlijke rust, zelfvertrouwen, betere relaties, meer impact, je gehoord en begrepen voelen, meer tijd, succesvol doelen bereiken, met goesting gaan werken,…

Vervolgens bouwen we de strategische brug die je naar je bestemming brengt.

Mogelijke beginvragen:

Ik ben net benoemd tot leidinggevende en ik voel me overdonderd.

Hoe krijg ik mensen mee in een veranderingsproces?

Hoe ga ik om met geroddel en conflicten binnen mijn team?

Ik wil harmonie in al mijn levensgebieden, een gezonde life-work harmony.

Mijn leidinggevende heeft geen duidelijke visie. Ik weet niet wat er van mij en mijn team wordt verwacht. 

Ik voel me niet gehoord en begrepen in mijn functie.

Ik twijfel of leiding geven wel iets voor mij is. 

Ik ben van collega naar leidinggevende gepromoveerd. Ik heb moeite om me aan te passen aan mijn nieuwe rol.

Ik ben ondernemer en heb mijn eerste personeelslid aangenomen of ik ben een team aan het bouwen. Ik wil mijn leiderschap aanscherpen.

The fast track

Wat brengt training & coaching 1-on-1 jou? 

Je leert wat jij echt nodig hebt om te groeien.

Hogere opbrengst en ROI dan eender welke andere vorm van training.

Antwoorden op jouw vragen en oplossingen voor jouw specifieke probleemsituaties.

Inzicht in jouw kwaliteiten en in je persoonlijke blokkades die je belemmeren om optimaal te functioneren en te groeien.

Een actieplan voor het implementeren van het geleerde in je dagelijks leven en opvolging met mogelijkheid tot bijsturen.

Maximale ontwikkeling van jouw vaardigheden op een minimum aan tijd.

Nieuwe gewoontes integreren in je dagelijks leven.

Oefenen in een veilige omgeving met de focus op jouw uniek leerproces. 

Verhogen van je persoonlijke effectiviteit en bereiken van je professionele doelstellingen.

De meest efficiënte investering in jezelf en in je persoonlijke ontwikkeling als mens en als leider. 100% return on investment!

Wil je onmiddellijk en maximaal resultaat?

Wat heb je nodig om naar het volgend level in je leiderschap te groeien?

Zijn er specifieke kwaliteiten en vaardigheden die je wil verdiepen?

Welke werkpunten werden in je evaluatie of functioneringsgesprek aangehaald?

Welke vervelende situaties herhalen zich regelmatig in je leven?

Kies een voor jou persoonlijk samengestelde workshop rond die vaardigheid waarin je wil groeien, gevolgd door 2 integratiesessies om de inzichten optimaal te verankeren in je dagelijkse realiteit. We werken face to face of online.

Mogelijke topics: persoonlijk leiderschap, mindset en attitude van de leider, prioriteitenmanagement, veerkracht, omgaan met verlies en tegenslag, mensen in beweging brengen, efficiënt beslissingen nemen, doelen stellen en bereiken, meer positieve invloed en impact, coachend leidinggeven, conflicthantering, moeilijke gesprekken voeren, omgaan met uitdagende persoonlijkheden,…

Gedaan met bordjes draaien en slapeloze nachten. Kies voor:

innerlijke rust en flow

meer life-work harmony

“wie ben ik” en “wat wil ik” antwoorden

inzicht in je energiegevers en -vreters zodat je veerkracht aanscherpt

voldoening, waardering en erkenning, betekenis ervaren in je job

meer invloed en positieve impact

leidinggeven vanuit je waarden

inzicht in hoe je het beste uit je mensen kan halen

integreren van de taak- en resultaatgerichte aspecten van je leidinggevende rol met de mensgerichte aspecten

je team duurzaam laten samenwerken en constructief communiceren

bedrijfsvisie en doelen concreet vertalen naar je team en elke medewerker

de groepsdynamiek van je team activeren rond visie, missie en strategie van de organisatie

in vertrouwen anderen verantwoordelijk stellen voor hun eigen resultaten

zowel je persoonlijke effectiviteit en productiviteit als die van je team verhogen

proactief werken in plaats van harder werken

focus op je doelen en prioriteiten zodat je ook echt vooruit gaat