Ren je de hele dag rond om de bordjes draaiende te houden?

Lig je ‘s nachts vaak wakker omdat je:

dagelijkse realiteit meer lijden is dan leiden?

je vaak alleen voelt, misschien niet gesteund, niet gehoord?

to do-lijsten steeds langer en langer lijken te worden?

wel gesandwicht lijkt tussen de verwachtingen van je team en de verwachtingen/eisen van jouw management?

brandjes blussen veel van je energie vreet?

team niet draait en slecht communiceert waardoor eilandjes en geroddel de sfeer verzieken?

Als manager, leidinggevende of ondernemer zit je vaak in een eenzame rol. Je functie belemmert soms open dialoog want wat mag/kan je tegen wie zeggen? Bovendien draag je een grote verantwoordelijkheid. Als het fout gaat, zijn alle ogen op jou gericht. De druk om efficiënt te leiden kan groot zijn. Er wordt veel van je gevraagd terwijl je meestal beperkt bent in je opties om tot oplossingen te komen. Veel leiders hebben het gevoel dat hun veerkracht tot het uiterste wordt gedreven.

Mensen komen doorgaans terecht in een leidinggevende rol omwille van hun expertise, hun technische kennis en skills. Ze zijn excellent in wat ze doen. Echter een team leiden vereist een veerkrachtige mindset en specifieke leiderschaps- en communicatievaardigheden.

Gedaan met bordjes draaien en slapeloze nachten!

Kies voor:

een happy busy mindset met harmonieuze life-work blend

innerlijke rust en flow

“wie ben ik en wat wil ik” heldere antwoorden

meer veerkracht door evenwicht in je energiegevers en -vreters

voldoening, waardering en erkenning, betekenis ervaren in je job

meer invloed en positieve impact

leidinggeven vanuit je waarden

welzijn en werkgeluk

integreren van de taak- en resultaatgerichte aspecten van je leidinggevende rol met de mensgerichte aspecten

je team duurzaam laten samenwerken en constructief communiceren

bedrijfsvisie en doelen concreet vertalen naar je team en naar elke medewerker

de groepsdynamiek van je team activeren rond visie, missie en strategie van de organisatie

in vertrouwen anderen verantwoordelijk stellen voor hun eigen resultaten

zowel je persoonlijke effectiviteit en productiviteit als die van je team verhogen

proactief werken in plaats van harder werken

focus op je doelen en prioriteiten zodat je ook echt vooruit gaat

Groeitrajecten

Personal Coaching

Leadership is a lifestyle not a job!

Teamcoaching

Leadership is a lifestyle not a job!

Bedrijfstrainingen

Leadership is a lifestyle not a job!