Ontdek en ontwikkel

je natuurlijk leiderschap

met een hond als coach

Ontdek en ontwikkel

je natuurlijk leiderschap

met een hond als coach

Bewust kiezen voor meer

Impact   ∼   Priori-Tijd   ∼   Energie & veerkracht

Sylvia

Wij staan voor:

  • Een natuurlijke, “eigen-wijze”, high impact en oplossingsgerichte benadering van persoonlijke & professionele ontwikkeling.

  • Out of the box procesbegeleiden, coachen, faciliteren.

  • Een terug naar de essentie kijk op leidinggeven, communiceren en samenwerken.

  • Meer een manier van zijn dan van doen.

  • Voor wie? Leidinggevenden en ondernemers die openstaan om samen met een hond te leren mens en resultaat te verbinden zodat ze kwispelend door hun leven en werkleven gaan.

Hoe kan een hond mij beter maken in natuurlijk leiderschap en me kwispelend door het leven helpen gaan?

De hond en de roedel als metafoor voor leiderschap, communicatie en samenwerking.

De relatie tussen mens en hond is een bijzondere, unieke band die al meer dan 15 000 jaar bestaat.
Deze speciale connectie zetten wij in om de hond en de roedel als metafoor te gebruiken voor leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit en voor de dynamiek en samenwerking in teams.

Honden zijn sociale dieren die in een groep of roedel leven. Om hun overleving te garanderen, werken ze nauw met mekaar samen en communiceren ze door middel van energie, lichaamstaal, gedrag en vocalisaties.

Sociale dieren “kiezen” hun leider. Binnen de roedel is er geen alfahond, zoals mensen vaak denken. De roedelleider is geen dominante baas die de andere honden onderdrukt door angst, bedreiging en dwang. Het is wel de hond die het beste zorgt voor de overleving en het welzijn van de hele groep en die dankzij een kalme, stabiele houding veiligheid en vertrouwen, duidelijkheid en ondersteuning weet te bieden aan alle leden van de groep.

In de hondenwereld is overleven meer survival of the most adaptable dan survival of the fittest. Niet de sterkste hond, wel de hond die zich het best weet aan te passen aan de omstandigheden heeft de grootste overlevingskans. Probleemoplossend vermogen bepaalt welke hond van de sociale groep in welke situatie tot leider wordt gekozen. De andere honden volgen deze hond instinctief. Door observeren en sociaal leren gaan ze de leider nadoen. Leiderschap bij honden betekent leading by example in de meest basis vorm.

Van ons als mens verwacht de hond bijgevolg hetzelfde: rustige en zelfverzekerde energie, duidelijke communicatie en coherent gedrag. Ontvangt hij dat niet, dan ziet hij ons niet als een veilige leider en weigert hij samen te werken uit vrije wil.

Sylvia and Bailey

Natuurlijk leiderschap

Leadership is a lifestyle not a job

Leiderschap binnen de hondenwereld betekent rust, harmonie en vrede brengen in de groep, bescherming en duidelijke sturing bieden zodat de hele groep overleeft. Levenskracht is wat elke hond drijft. Het welzijn van de roedel is wat de roedelleider drijft. Het is ook wat mensen drijft, inspireert en motiveert die vanuit natuurlijk leiderschap in de wereld staan.

Sylvia and Bailey

In onze huidige samenleving en zeker in de bedrijfswereld wordt veel belang gehecht aan geld en macht, aan ratio en skills. Als mens hebben we de neiging om alles met ons hoofd te willen oplossen en de drang om te willen controleren.

We vergeten vaak dat we eigenlijk alleen controle hebben over onszelf: onze eigen gedachten, gevoelens en gedrag. Op anderen en op bepaalde omstandigheden hebben we enkel invloed. Een goede leider heeft positieve impact en maakt daarmee het verschil.

Denk eens terug aan je kindertijd. Hebben je ouders je als peuter leren stappen of leren praten? Neen! Het potentieel hiervoor was van nature in jou aanwezig en je ouders hebben de ideale omstandigheden gecreëerd om dit tot ontwikkeling te brengen.

Natuurlijk leiderschap brengt je natuurlijke zijn naar boven en creëert voor anderen de ruimte om hetzelfde te doen.

Mensen behalen betere resultaten, zijn effectiever en productiever, voelen zich beter en zijn meer geëngageerd als ze hun natuurlijke sterktes, kwaliteiten en talenten kunnen inzetten en ontwikkelen.

Want gebruik maken van wat van nature in ons zit,

geeft energie  Check

voelt gemakkelijk en comfortabel  Check

gaat allemaal veel vlotter   Check

is plezant en authentiek  Check

maakt ons gelukkig!  Check

Ontdek en ontwikkel de natuurlijke leider in jou

Wij geloven dat natuurlijk leiderschap in elk van ons zit.

Alleen zijn we er ons niet van bewust

of zit het verstopt onder beperkende overtuigingen, zwart/wit denkpatronen, vastgeroeste gewoontes

of laten we het niet zien omwille van tijdsdruk, prestatiedruk of groepsdruk.

Om jouw natuurlijk leiderschap naar boven te halen en je ownership te laten nemen over je leven en je levenskwaliteit  zetten we deze ervarings- en belevingsgerichte werkvormen en tools in:

Hond als coach

Hond als coach

“Heel interessant en treffend om te ervaren hoe een hond je dingen kan leren. Ik kan nu veel beter loslaten en ervaar meer rust in mijn hoofd.” Bruno, IT Manager

Insights Discovery

Insights Discovery

“Bedankt om me te helpen begrijpen dat ik met mijn introverte voorkeuren alle kwaliteiten en talenten in huis heb om een goede leidinggevende te zijn.” Brunhilde

Adventure coaching

Outdoor and adventure coaching

“De beste manier om een waardengedreven bedrijfscultuur in te voeren. Gewoon doen, ervaren, beleven en doorleven.” Yvan

Met deze bouwstenen steken we een gepersonaliseerd groeitraject in mekaar waaruit jij en je team optimale waarde halen.

We bieden individuele coaching (met of zonder hond), teamcoaching en training – in company en/of online.

Hondentaal is universeel.

In mensentaal werken we graag met je samen in het Nederlands, Frans en Engels.
We hebben ruime ervaring in de begeleiding van meertalige teams en internationale contexten.