Privacyverklaring

Sylvia Mattens, handelend onder de naam NEO VITA Coaching & Training en Lead with Benefits, is een rechtspersoon naar Belgisch recht en heeft haar maatschappelijke zetel in de Rode Kruislaan 1A – 1930 Zaventem – België. Zij werkt onder ondernemingsnummer & BTW nummer BE 0648.900.108.

NEO VITA Coaching & Training en Lead with Benefits hechten belang aan uw privacy. Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. We gaan op een veilige en vertrouwelijke manier om met de persoonsgegevens die we van onze contacten ontvangen.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens we van u verwerken en om welke doeleinden. We informeren u ook over de beveiligingsmaatregelen die we nemen om uw gegevens te beschermen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van NEO VITA Coaching & Training en Lead with Benefits. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid van NEO VITA Coaching & Training te accepteren.


Persoonsgegevens die we verzamelen:

NEO VITA Coaching & Training en Lead with Benefits verwerken persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website aan verstrekt. NEO VITA Coaching & Training en Lead with Benefits kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens: Naam en voornaam, adresgegevens, email, telefoonnummer
Professionele gegevens: Naam en adresgegevens bedrijf, BTW nummer, email, telefoonnummer


Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens:

Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen uitvoeren en worden opgeslagen op beveiligde servers.

NEO VITA Coaching & Training en Lead with Benefits verwerken uw persoonsgegevens om onze relatie met u beheren, om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per mail te kunnen helpen met relevante en waardevolle informatie waarvan we denken dat die voor u interessant kan zijn of u op de hoogte te brengen van nieuwe activiteiten.

Daarnaast kan NEO VITA Coaching & Training en Lead with Benefits uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u afgesloten overeenkomst om u onze dienstverlening zoals beschreven in het contract te kunnen aanbieden.

U kan op elk moment verzoeken dat we stoppen met het versturen van communicatie, mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder mailbericht of door een mail naar info@neovita.be


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard

NEO VITA Coaching & Training en Lead with Benefits bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Conform de wet heeft u recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan tevens vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.


Overdracht van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en mits uw uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Het gebruik van “cookies”.

Op de websites www.neovita.be en www.leadwithbenefits.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zoals het IP adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en de gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de werking van de websites te optimaliseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet verstrekt aan derden.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

NEO VITA Coaching & Training en Lead with Benefits hebben hier geen invloed op.

NEO VITA Coaching & Training en Lead with Benefits hebben Google geen toestemming gegeven om via NEO VITA Coaching & Training en Lead with Benefits verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.


Beveiligen van uw persoonsgegevens

NEO VITA Coaching & Training en Lead with Benefits nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De websites www.neovita.be en www.leadwithbenefits.be maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NEO VITA Coaching & Training en Lead with Benefits verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.


Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

NEO VITA Coaching & Training – Lead with Benefits

Sylvia Mattens

Rode Kruislaan 1A

1930 Zaventem

info@neovita.be

+32 (0)477 708735

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23/05/2018.